Günümüzde neredeyse her web sitesinde yerleştirilmiş çerezler (cookies) bulunmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar. Çerezler, internet sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Tüm bunlara ek olarak internet sitesi ziyaretçilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, ilgi alanlarını dikkate alarak ilgilenebilecekleri ürünlere yardımcı olmak için pazarlama amaçlı alışveriş bilgilerini işleyen çerezler de mevcuttur.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuatlar kapsamında gerçekleştirilmektedir. 6698 sayılı Kanun kapsamında SIXT Türkiye (ARTI Seyahat Acentası Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) sorumlusudur. Bu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://www.sixt.com.tr/ adresinin (Site) işletilmesi sırasında site kullanıcıları ve üyeleri (ilgili kişi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu Çerez Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

Çerez Türleri ve Çerezlerin Kullanım Amacı

 

SIXT  aşağıda belirtilen kategorilerdeki çerezleri kullanmaktadır:

Çerez türü

Açıklama

Kesinlikle gerekli çerezler (Zorunlu Çerezler)

Ziyaretçilere https://www.sixt.com.tr’de gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, bazı özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse https://www.sixt.com.tr/‘nin çeşitli bölümleri kullanılamaz. Örneğin, sitede oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, site içerisinde farklı sayfalara geçtiğinizde oturumunuzun devam etmesini sağlar.

Performans çerezleri

SIXT’in web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin https://www.sixt.com.tr‘yi nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfaların, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir.

İşlevsel çerezler

SIXT’in ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak https://www.sixt.com.tr, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlayabilir.. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;

• https://www.sixt.com.tr/‘nin bazı bölümleri kullanılamayabilir,

• https://www.sixt.com.tr’nin sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,

• https://www.sixt.com.tr’nin tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Hedef çerezleri veya reklam çerezleri

Bu tür çerezler, SIXT’in bilgisi doğrultusunda genellikle https://www.sixt.com.tr‘nin reklam ağları tarafından yerleştirilir. Bu çerezler ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içeriklerle reklamları sunmak için kullanılır. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

• İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek,

• Gösterilen reklam sayısını sınırlamak,

• Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek,

• Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

 

SIXT olarak sitemizdeki çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verilere ilişkin başlıca işleme amaçları şunlardır:

 

  • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
  • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, sitenin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda site içerisinde kullanıcıya özel içeriklerin sunulmasının sağlanması.
  • Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, sitede gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların çıkarılması ve gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. İlgili yasal düzenlemeler uyarınca site kullanıcılarına ait kişisel verileri işlemek, elektronik ortamda işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymak.

Çerezlerin Aktarılması

SIXT, çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak aşağıda belirtilen kapsamda üçüncü kişilerle ve gerekmesi halinde kanunen yetkili kuruluşlarla paylaşmaktadır. Google, Facebook ve AddThis çerezleri kullanıldığında bu şirketlerin nitelikleri itibariyle işlenen veriler çerez kullanım amacıyla sınırlı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

  • SIXT Web Sitesi Çerezleri: Web sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlerin sağlanması ve güvenli alanlara erişim gibi özellikler için kullanılır.
  • Google Analytics Çerezleri: Google Universal Analytics tarafından sitenin analiz raporları için ziyaretçi, oturum, etkinlik ve ürün satışı verilerini hesaplamak için kullanılır.
  • Google Tag Manager Çerezleri: Google Tag Manager tarafından Google Universal Analytics etiketlerinin yüklenmesini kontrol etmek için kullanılır.
  • Google Ads Çerezleri: Google reklam servisi tarafından Google reklamları için kullanılır.

Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik ortamda otomatik yollar ile toplamaktayız. Söz konusu kişisel veriler, zorunlu çerezler bakımından 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”; performans, fonksiyonellik ve reklam çerezleri bakımından ise “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Çerezlerin Engellenmesi ve Kanuni Haklar

SIXT gerekli gördüğü durumlarda kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Söz konusu değişiklikler yapıldığı takdirde bu Çerez Politikası da güncellenecektir.

Çerezler yoluyla kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ve başvuru yolları ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgiye https://www.sixt.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni adresinde yer alan “KVKK Aydınlatma Metni” metninin “Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?” başlıklı kısmından erişebilirsiniz.